AUTO OSIGURANJE

Šta je auto osiguranje?

Auto-osiguranjem pokriva se odgovornost vlasnika, odnosno korisnika vozila, u slučaju pričinjavanja štete trećim licima. Ova vrsta osiguranja, takozvano osiguranje od auto-odgovornosti, zaključuje se prilikom registracije motornih vozila, i smatra se zakonski obaveznim.

 • OBAVEZNO AUTO-OSIGURANJE

  Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno i zaključuje se prilikom registracije motornog vozila. Pokriva odgovornost korisnika vozila ukoliko se upotrebom motornog vozila uzrokuje šteta trećim licima. Osiguravajuća kuća pokriva svu štetu učinjenu trećem licu, ukoliko je do saobraćajne nesreće došlo vašom krivicom - uprkos poštovanju zakonskih i etičkih načela tokom voženje. Ova polisa ne pokriva štetu na sopstvenom vozilu – tu vrstu štete pokriva kasko osiguranje.

 • KASKO OSIGURANJE

  Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje kojim se osigurava sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu. Naša preporuka za kompletnu bezbednost je kombinacija kasko sa obaveznim osiguranjem od auto-odgovornosti. Ukoliko imate polisu kasko osiguranja, uz polisu auto-odgovornosti, prilikom sudara u kome ste vi krivi, osiguravajuća kuća će po obaveznoj polisi auto-odgovornosti nadoknaditi štetu prouzrokovanu vozilu koje ste udarili, a po kasko polisi nadoknadiće štetu koja je naneta vašem vozilu. Rizik krađe putničkog vozila ugovara se samo uz potpuni kasko, i to u vidu dopunskog rizika, tj. plaća se poseban doplatak uz odgovarajuću premiju za puni kasko.

 • BONUS MALUS SISTEM

  Bonus malus sistem podrazumeva određenje visine premije osiguranja shodno tome da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odogovoran. Osiguranici koji u prethodnom periodu nisu imali štete, prilikom zaključivanja osiguranja, očekuje umanjenje premije osiguranja od 5%. Pažljivost u vožnji nastaviće da se nagrađuje i to po sledećem sistemu - vozači koji ne učine nijednu štetu u naredne 3 godine biće nagrađeni maksimalnim umanjenjem premije od 15%. Manje pažljivi vozači moraće da plate 50% skuplju polisu, dok najmanje pažljivi će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti. Bonus malus sistem vezuje se za lice - vlasnika, i ne gubi se sa promenom vozila.

 • ZELENA KARTA

  Međunarodna karta osiguranja ili zelena karta je međunarodna potvrda osiguranja od auto-odgovornosti, odnosno dokaz da je Vaše vozilo osigurano i tokom njegove upotrebe u inostranstvu. Moguće ga je sklopiti kod inicijalnog osiguravača i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja. Za izdavanje zelene karte neophodne su polisa obaveznog osiguranja na uvid i saobraćajna dozvola. Ovaj dokument se smatra obaveznim kod ulaza u sledeće zemlje: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BIH, Tunis, Maroko.

CENOVNIK