BIZNIS OSIGURANJE

Šta je osiguranje biznisa?

Osiguran biznis siguran je put neometanog prosperiteta Vašeg poslovanja. Ne dozvolite da bilo kakva vrsta štete utiče na Vaš posao, uvek odgovorno planirajte i budite spremni da svesno zaštite svoje poslovanje i svedete sve potencijalne rizike na minimum.

 • OSIGURANJE ZA MALI BIZNIS

  Ovo osiguranje je Vaš drugi partner čiji je jedini cilj briga o uslovima poslovanja. Svoje preduzeće možete osigurati od kombinacije rizika po sopstvenom izboru ili izborom određenog nivoa našeg paketa. Osiguranje za mali biznis pruža zaštitu poslovanja od širokog spektra rizika. Namenjen je svim vlasnicima malih i srednjih preduzeća.

 • IMOVINA

  Kombinacijom različitih osiguranja napravite sasvim odgovarajuću zaštitu za profil Vaše kompanije. Ne dozvolite da oštećenje opreme usled požara, šteta ili lom na građevinskoj mašini, oštećenje robe prilikom transporta, šteta naneta trećim licima i njihovim stvarima usled radova, kao i druge slične nepogode i rizici, utiču i negativno se odraze na Vaše poslovanje.

 • AUTOMOBILI I PUTOVANJA

  Ukoliko Vaš posao uključuje bilo kakvu vrstu službenih putovanja, ne prepuštajte stvar riziku. Pokrića prilagođena Vašim potrebama, međunarodno putno i osiguranje motornih vozila činiće Vas sigurnim u svakom novom poslovnom putovanju. Neka bezbednost Vas, Vaših zaposlenih i Vašeg motornog vozila bude uvek u Vašim rukama.

 • ZDRAVLJE I NEZGODA

  Socijalna odgovornost poslodavca jedan je od osnovnih načina motivacije zaposlenih. Upravo zbog toga pravilna briga o zaposlenima jedan je od ključnih načina poslovanja uspešnih kompanija. Ukoliko je tim zadovoljan i motivisan, mogućnost za prosperitet firme je sve veća, stoga je ključno zaposlenima i članovima njihove porodice pružiti što veću sigurnost.

 • POLJOPRIVREDA

  Klimatske promene i nepogode su često nepredviđene i mogu izazvati teške posledice na useve i prinose. Nažalost, na mnoge od prirodnih nepogoda čovek ne može da utiče, stoga je neophodno odgovorno planirati i svesti rizik na minimum. Učinite to jednostavno – obezbeđivanjem finansijske zaštite u slučaju štete na poljoprivrednom dobru.

ŠTA MOŽEMO OSIGURATI?

 • OPREMU
 • IMOVINU
 • LJUDE

BUDITE ODGOVORNI PREMA SEBI I DRUGIMA

Često čujemo da su ljudi najveći kapital kompanije. Dokažite kao poslodavac da zaista i jesu, mislite na njihovo zdravlje, bezbednost i budućnost. Preduzmite i sve mere obezebeđenja Vašeg biznisa i opreme za rad.