Posao u osiguranju - sigurna budućnost

EDUKACIJA U OSIGURANJU

Koliko je važna dobra informisanost i pripremljenost prodavca osiguranja? Kakvim veštinama i znanjima on treba da vlada kako bi gradio odnos poverenja i prodaju polise pretvorio u lojalnog klijenta proizvoda osiguranja? Ovo su pitanja kojima smo se vodili kada smo kreirali i razvijali naš IFM Edukativni centar. Naše dugogodišnje iskustvo, preko 30.000 zadovoljnih klijenata i tim koji postiže sjajne rezultate pokazalo nam je da je edukacija, dobra priprema i timski rad osnova za vrhunske rezultate u oblasti osiguranja. Vrata IFM Edukativnog centra širom su otvorena za sve one koji tragaju za kvalitetnim informacijama i znanjem.

CILJ EDUKACIJE U OSIGURANJU

Edukacija građana i širenje svesti o osiguranju, kao tekovini civilizacije koja omogućava svakom čoveku život kakav zaslužuje i sigurnost pre svega, naš je primarni cilj. Kroz stvaranje kulture osiguranja kreiramo potpuno nove mogućnosti i uživamo u tome da pravim informacijama omogućimo svakome da koristi plodove svog rada na najbolji mogući način.

Kreiranje kulture osiguranja za nas podrazumeva predani rad na širenju svesti, ali pre svega pružanje pravih i kvalitetnih informacija o svim vrstama i mogućnostima osiguranja, kao i finansijskog savetovanja svakome kome je potrebna.

KOME SU NAMENJENI PROGRAMI IFM EDUKACIJE U OSIGURANJU?

U IFM edukativnom centru razvijamo programe edukacije u osiguranju koji su namenjeni:

 • Edukaciji stanovništva - kroz informativne seminare Kompanijama i biznis korisnicima - kroz edukativne prezentacije i obuke
 • Kolegama i svima onima koji žele da se bave osiguranjem - kroz edukacije iz oblasti prodaje ili edukacije u osiguranju
 • Osiguravajućim kućama, bankama, finansijskim institucijama i timovima - kroz specijalizovane obuke i edukaciju.

ŠTA OBUHVATA PROGRAM EDUKACIJE U OSIGURANJU?

GDE POČINJE USPEŠNA PRODAJA

 • Prodaja počinje sa prodavcem
 • Lični stav i komunikacije
 • Prodaja programa i posla
 • Postavljanje ciljeva
 • Timski rad
 • Edukacija

ZAKAZIVANJE TERMINA

 • Kreiranje baze kontakata
 • Zakazivanje razgovora
 • Metode zakazivanja termina
 • Prevazilaženje prepreka

PRODAJNI RAZGOVOR

 • Priprema za prodajni razgovor
 • Kritične tačke prodaje
 • Rešenje problema i motivacija klijenta
 • Proces donešenja odluke o kupovini
 • Simulacija

ZAKLJUČIVANJE PRODAJE

 • Faze prodajnog razgovora
 • Tehnike zaključivanja prodaje
 • Upravljanje prigovorima
 • Šta je uspešna prodaja

KAKO ZADRŽATI KLIJENTA

 • Razvoj dugoročnih odnosa
 • Šta je client service
 • Proizvod ili usluga
 • Tehnike motivacije postojećih klijenata

ORGANIZACIJA I MOTIVACIJA

 • Organizacija vremena
 • Upravljanje stresom
 • Motivacija
 • Timski rad

KO SU PREDAVAČI IFM EDUKATIVNOG CENTRA NA PROGRAMU EDUKACIJE U OSIGURANJU?

U okviru IFM Edukativnog centra predavači su samo oni koji ispunjavaju odredjene standarde grupacije - neophodno teorijsko znanje i obrazovanje, količinu lične produkcije (broj podatih ličnih polisa), količinu produkcije tima kojim predavač rukovodi. Upravo zbog toga, naši predavači spreman su da svakog trenutka odgovore na bilo koje pitanje polaznika, da naprave poređenje sa praksom i u datom trenutku pruže kvalitetan savet polazniku. Takođe, predavači u okviru IFM Edukativnog centra se u kontinutetu bave prodajom, licencirani su od strane NBS što ujedno znači i da poznaju zakon o osiguranju, proizvode, opšte i posebne uslove. Naš stav je da predavač u okviru IFM edukativnog centra ne može da drži obuku iz oblasti u kojoj nije postigao vrhunske rezultate na terenu. Upravo je to najveća snaga i prednost našeg edukativnog tima.