IFM Akademija za poslovnu edukaciju i socijalne veštine

IFM Udruženje u partnerstvu sa 1BC Business Education & Consulting GmbH, vodećim austrijskim centrom za poslovnu edukaciju, organizuje niz predavanja i programa namenjenih svima onima koji žele da rade na sebi ili svom poslu, da unaprede svoj život, komunikaciju, karijeru. Lista referenci naše Akademije i međunarodno priznati sertifikati, pored kvalitetnog programa i uglednih predavača u svojim poljima, čine iskustvo i stečeno znanje vrednim svakog momenta i uloženog novca.

TEME EDUKACIJA KOJE PRIPREMAMO ZA VAS

 • Veštine prodaje
 • Razvoj prodajnih timova
 • Motivacija
 • Veštine komunikacije
 • Upravljanje stresom i konfliktima
 • Upravljanje promenama
 • Organizacija i faze u prodaji
 • Upravljanje vremenom i organizacija
 • Edukacija trenera
 • Veštine rukovođenja - liderstvo
 • Upravljanje projektima
 • Finansiranje EU projekata
 • Razvoj biznisa - postanite preduzetnik
 • Savremena formula uspeha
 • Mentalno programiranje za uspeh

KOME SU NAMENJENE EDUKACIJE IFM AKADEMIJE?

Naše reference