Ulaganje u obrazovanje je sigurna investicija u budućnost

IFM UDRUŽENJE POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Udruženje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju IFM je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i strukovno udruženje. Osnovano je septembra 2013. godine sa ciljem okupljanja ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju radi njihovog stalnog usavršavanja, kao i informisanja i edukacije građana o potrebi i svrsi osiguranja.

VIZIJA

IFM Udruženje osnovano je u interesu svih zastupnika, posrednika, društava za osiguranje, nadležnih institucija i naravno osiguranika - a u cilju pozicioniranja IFM-a kao značajanog činioca u industriji osiguranja u Srbiji.

MISIJA

Naša misija je stvaranje i razvijanje kulture osiguranja u našoj zemlji uz konstanto ulaganje u znanje, stručnost, edukaciju i iskustvo svih naših članova kao i kvalitetno informisanje građana o prednostima i svrsi osiguranja.

CILJEVI

Kroz naše edukacije, rad, kao i saradnju sa drugim činiocima iz oblasti osiguranja u Srbiji nastojimo da gradimo, promovišemo i konstantno unapređujemo osiguranje i proizvode osiguranja.

ŠTA O IFM UDRUŽENJU KAŽU ČLANOVI?

Za mene je IFM (U)druženje izuzetno kvalitetnih i pozitivnih ljudi, prijatelja, stručnjaka, spremnih da pomognu i zaista budu tu kada je najpotrebnije. Mesto gde zajedno učimo, napredujemo i razvijamo svoje sposobnosti bez granica. Ekipa koja te nikada neće zaboraviti i na koju uvek možeš da se osloniš. Iznad svega ekipa koja ostvaruje zajedničke snove!


Dunja Graovac, Marketing stručnjak, vlasnik Authentic Agency, član IFM Udruženja od 2012. godine