O OSIGURANJU

Šta je osiguranje?

Osiguranje je ključan oblik upravljanja rizikom putem kog se obezbeđuje finansijska naknada gubitka. Na najefikasniji način osiguranje umanjuje neizvesnost pojedinca i organizacije menadžmentom rizika, što je osnovni preduslov stabilnosti i razvoju.

 • 1. DUGOGODIŠNJA TRADICIJA I KULTURA OSIGURANJA ŠIROM SVETA

  Negovanje kulture osiguranja je ključno kako za lični, tako i za prosperitet jednog kolektiva, stoga je neophodno da postane deo svakodnevnog života ljudi. Naš ponos naročito predstavlja saradnja sa partnerima čije matične zemlje neguju dugogodišnju tradiciju osiguranja i koje su dokaz značaja svesti o važnosti ove kulture.

 • 2. REOSIGURANJE

  Reosiguranje je dodatno osiguranje preuzetih rizika od direktnog osiguravatelja, i jedan je od osnovnih garanta da je Vaše ulaganje višestruko sigurno. Reosiguravanjem se apsolutno umanjuje opasnost da velike štete neće moći da se isplate, jer, zahvaljujući ovom procesu, rizik nikada nije na jednom već na desetinama reosiguravača.

 • 3. SIGURNOST

  Osiguranje je jedno od najatraktivnijih ulaganja današnjice, jer obezbeđuje finansijsku sigurnost, stabilnu i sigurnu budućnost, a istovremeno bezbedan je i siguran način štednje i planiranja budućnosti. Samo planskim ulaganjem obezbeđujete svoju i sigurnost svojih najbližih.

 • 4. DOBIT

  Dobit je iznos koji se pripisuje konkretnoj polisi tokom trajanja osiguranja i predstavlja vrstu kamate na uložena sredstva. Osim sigurnosti koju obezbeđujemo putem štednje kroz osiguranje, ključno je znati da se naš kapital uvećava u svakom trenutku.

 • 5. MOGUĆNOSTI

  Mogućnosti koje Vam nudimo su, svakako, različiti tipovi osiguranja kreirani upravo prema Vašim ličnim potrebama i željema, potrebama Vaše porodice ili radnog kolektiva. Ali ne zaboravite, takođe, jedna od ključnih mogućnosti koje nudimo je i štednja, koja je uvek u srazmernom odnosu sa kontinuiranim pozitivnim rastom našeg kapitala.

ŠTA MOŽEMO OSIGURATI?

 • ŽIVOT
 • IMOVINA
 • PRIVREDA

FINANSIJSKO PLANIRANJE JE PAMETAN IZBOR

Vekovima unazad ljudi su osmislili kako da uvećaju svoj kapital, kroz razne vidove štednje. Štedna kroz osiguranje je jedinstvena i po tome što je Vaš kapital sve vreme aktivan! Danas su programi osiguranja toliko razvijeni da ih možemo smatrati inspirativnim.