PARTNERSTVO ZA USPEH

Tržište osiguranja je uređeno po najvišim standardima. Zakonska regulativa obuhvata Zakon o osiguranju i načinu ulaganja kapitala, ali i kontrolu i nadzor Narodne banke Srbije, kao i Ministarstva finansija iz zemalja Evropske unije (poput Austrije).

 • Wiener Städtische Osiguranje deo je vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group, lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom skoro dva veka. Ova čuvena osiguravajuća kompanija posluje u čak 25 zemalja i ima 23.000 zaposlenih. Wiener Städtische osiguranje sprovodi ozbiljnu politiku reosiguranja i posvećuje veliku pažnju zaštiti rizika i preuzetih obaveza prema klijentima. Na ovaj način klijentima se obezbeđuje dodatnu zaštitu i sigurnost.

 • Multinacionalnu Grupa Generali prisutna u više od 60 zemalja, sa više od 450 kompanija članica i skoro 80.000 zaposlenih. Jaka međunarodna prisutnost izdvaja Generali Grupu na tržištu i jedna je od najvećih prednosti. Geografska raznolikost Grupe je uravnotežena između zrelih zemalja kao što su Italija, Nemačka i Francuska, tržišta sa izgledima za visok rast (Istočna Evropa), i zemalja u razvoju u Aziji i Latinskoj Americi. Generali Osiguranje Srbija je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja. Danas predstavlja tržišnog lidera u životnom i zdravstvenom osiguranju.

 • Merkur osiguranje je najstarija osiguravajuća kuća u Austriji, samostalno i nezavisno akcionarsko društvo sa sedištem u Gracu. Pored Austrije, zemlje Jugoistočne Evrope predstavljaju izuzetno važna tržišta na kojima je Merkur osiguranje aktivno preko ćerki kompanija. Ponuda Merkur osiguranja se odlikuje visokim kvalitetom, orijentacijom ka individualnim potrebama i sveobuhvatnim načinom razmatranja. Posvećenost zdravlju i životu reflektuje se i kroz ponudu ovog osiguranja. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i inovativnom pristupu, proizvodi Merkur osiguranja obuhvataju sve potrebe pojedinca u različitim fazama života.

 • GRAWE grupa se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 750 miliona evra i brojem ugovora o osiguranju koji prelazi 4 miliona u celoj grupi. Osiguranja, finansijske usluge i nekretnine su polja stručnosti GRAWE grupe.

  GRAWE osiguranje a.d.o, osnovano 1997. godine kao prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom u Srbiji, danas se nalazi među liderima na tržištu Republike Srbije u oblasti osiguranja života. Kao deo velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sedištem u Gracu i istorijom dugom više od 180 godina, GRAWE gradi uspešno poslovanje u Srbiji na temeljima tradicije, stabilnosti i poverenja.

 • UNIQA je evropska osiguravajuća kompanija koja kombinuje austrijski identitet sa evropskim oblikom. UNIQA grupa jedna je od vodećih osiguravajućih grupa u srednjoj i istočnoj Europi. UNIQA osiguranje je kompanija koja godinama unazad beleži najbrži rast među prvih pet osiguravajućih kuća u Srbiji, a osam godina zaredom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti.UNIQA osiguranje članica je jednog od vodećih osiguravajućih koncerna, austrijske UNIQA grupe, s tradicijom poslovanja dugom 200 godina. Trenutno posluje na 19 tržišta Centralno-Istočne Evrope i ima 10 miliona klijenata, sa kojima je zaključeno više od 19,5 miliona ugovora.

 • Triglav osiguranje je osiguravajuće društvo na liderskoj poziciji na području Adria regije – Triglav grupi. U Srbiji postoji već 40 godina i te decenije iskustva rada, između ostalog, određuju stabilnost osiguranja “Triglav” koje iz godine u godinu stiče poverenje sve većeg broja klijenata. Konstantnim inovacijama Triglav osiguranje Srbija nastoji da na što bolji način odgovori potrebama na tržištu, ali i da prenese odlična iskustva sa tržišta u regionu. Uvođenje novih i razvoj postojećih kanala komunikacije i prodaje je jedan od prepoznatih imperativa kvalitetnog poslovanja i unapređenja dugoročnog odnosa sa klijentima.

 • „Milenijum osiguranje“ je po visini kapitala, portfelju osiguranja, kadrovskoj, stručnosti i tehničkoj opremljenosti pozicionirano u vrhu liste osiguravajućih organizacija u Srbiji. Ovo je ujedno i prvo osiguravajuće društvo u koje je, na velika vrata, sa većinskim udelom, ušao strani kapital 2003. godine. Time je, sa jedne strane, potvrđen prestiž i specifična težina „Milenijum osiguranja“, a sa druge strane njegova zavidna poslovna sigurnost. Danas „Milenijum osiguranje“ ima direkciju i prijemčivo sedište u centru Beograda, razuđenu mrežu filijala, ekspozitura i zastupnika koji pokrivaju celu Srbiju, kao i vredan kolektiv sačinjen od tri stotine eksperata.

 • Aliansa ESP je deo Aliansa grupe koja se bavi edukacijom, savetovanjem i posredovanjem. Edukacija je osnova delatnosti Aliansa grupe, a njen cilj je informisanje građana na temu aktuelnih promena u finansiranju penzijskog, zdravstvenog i visokoškolskog sistema. U okviru savetovanja Aliansa se bavi Ličnim finansijskim planiranjem u skladu sa Preporukama OECD-a u vezi sa neophodnošću podizanja finansijske svesti, dok kroz posredovanje, u okviru Aliansa gupe nezavisno posluje više kompanija koje se bave posredničkim poslovima u oblasti štednih fondova, brokerskim poslovima kod korporativnog i individualnog imovinskog osiguranja, zastupničkim poslovima u osiguranju, poslovima poreskog savetovanja i knjigovodstva.

 • Agencija za konsalting i menadžment - NS Consulting tm Novi Sad osniva se 2006, u skladu sa modernim stilom poslovanja u vremenu kada i naša zemlja prolazi kroz tranziciju i približava se zapadnom načinu poslovanja gde su za uspešan i konkurentan rad potrebne brzina informacija i profesionalnost. Tokom osmogodišnjeg rada NS Consulting iza sebe ima dragocena iskustva i rezultate iz oblasti privrednog prava. Potpuna i bezrezervna posvećenost ostvarenju interesa klijenta, poštujući specifičnosti svakog klijenta, samo su jedna od deviza poslovanja tima NS Consulting.

NAŠI PARTNERI VERUJU U NAS