PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Unapred mislite na teške posledice koje može pretrpeti Vaše poslovanje usled nepredviđenih klimatskih promena i prirodnih nepogoda. Nažalost, na mnoge od prirodnih nedaća čovek ne može da utiče, stoga je neophodno odgovorno planirati i svesti rizik na minimum. Učinite to jednostavno – obezbeđivanjem finansijske zaštite u slučaju štete useva, plodova i životinja.

 • OSIGURANJE BILJAKA

  Osigurajte svoje useve i svedite rizik od prirodnih nepogoda na minimum uz brojne pogodnosti koje Vam nudimo. Jedan od najvećih prirodnih neprijatelja uspešne proizvodnje je suša koja može da umanji prinose i preko 50%. Pored elementarnih nepogoda, kao rizik uvek postoji kao mogućnost i pad cena useva. U tom slučaju osiguranje useva od rizika gubitka prihoda pokazaće se kao Vaš najpouzadniji partner.

 • OSIGURANJE PRIHODA

  Pored zaštite useva i plodova ili poljoprivredne mehanizacije, važno je da znate da možete osigurati i plodove vašeg rada. Na primer gubitak prihoda usled pada cene useva ili razlike između ugovorenog i ostvarenog prihoda. Mogućnosti su mnoge i zato je najvažnije za Vas da se dobro informišete i iskoristiti sve što Vam je na raspolaganju kako biste osigurali svoj prihod.

 • OSIGURANJE ŽIVOTINJA

  Ne dozvolite da Vaša velika ulaganja u stočarsku proizvodnju propadnu usled brojnih rizika koji mogu prouzrokovati uginuća životinja. Predupredite gubitke tako što ćete osigurati Vaše životinje. Osiguranje će Vam, u slučaju uginuća ili prinudnog usmrćivanja životinja, pomoći da lakše prebrodite nastale štete. U okviru osiguranja životinja, ne zaboravite da postoji mogućnost i osiguranja pasa koje obezbeđuje značajnu finansijsku podršku za često visoke troškove veterinarskih usluga.

ŠTA MOŽEMO OSIGURATI?

 • USEVE I PLODOVE
 • ŽIVOTINJE
 • OPREMU

SVEDITE RIZIK NA MINIMUM - OSIGURAJTE VAŠ RAD I TRUD

Pored svog truda i rada u koji ste sigurni, postoje faktori u privrednoj ili poljoprovrednoj proizvodnji na koje ne možete da utičete. Svedite ove rizike na minimum tako što ćete obezbediti finansijsku nadoknadu za eventualnu štetu na vašim usevima, prinosu, opremi za rad ili životinjama.