Ulaganje u znanje i veštine je najbolja investicija

SEMINARI I OBUKE

UPOZNAJTE MOGUĆNOSTI OSIGURANJA

U poređenju zemalja članica Evropske Unije, ali i država u regionu, stepen razvoja osiguranja u Srbiji je ispod proseka (ne prelazi 3% osiguranog stanovništva). Jedan od glavnih razloga ovakve situacije svakako jeste nizak BDP, ali i nedovoljna informisanost građana o oblasti i mogućnostima osiguranja.

Naša misija je da kroz IFM edukativni centar edukujemo što je moguće veći broj naših članova, saradnika i građana kako bismo im predočili, na najprofesionalniji mogući način, da „opcija“ stabilnih finansija i štednje postoji. Demistifikacija postojanja PIO fonda i njegove uloge u životima mlađe generacije je ključna za zdrav pogled na budućnost. Pored toga, kvalitetno informisanje i savetovanje o mogućnostima koje obezbeđuju finansijsku sigurnost, a svima su dostupne, jeste jedan od naših glavnih zadataka.

NA KOJA PITANJA ODGOVARAMO?

 • Kako svojim radom da obezbedimo budućnost?
 • Koje opcije štednje i osiguranja postoje?
 • Koji su benefiti štednje kroz osiguranje?
 • Da li svako može štedeti kroz osiguranje?
 • Kako osiguranje može postati Vaš posao?
 • Kako možemo kreirati kulturu osiguranja?

SEMINARI I OBUKE IFM EDUKATIVNOG CENTRA

U okviru IFM Edukativnog cetra organizujemo nekoliko glavnih tipova seminara i obuka:

 • Informativni seminari o temama iz oblasti osiguranja
 • Prezentacije i seminari za poslovne korisnike i kompanije
 • Stručni seminari namenjeni profesionalcima iz oblasti osiguranja
  (osiguravajuće kuće, banke, finansijske institucije, zastupnici i posrednici u osiguranju)
 • Obuke prodajnih timova i pojedinaca koji se bave ili žele da se bave osiguranjem