ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Briga o sopstvenom zdravlju i zdravlju svojih najbližih, treba da bude jedna od najvažnijih stavki i prioriteta svakog čoveka. Budite odgovorni prema sebi i prema svojoj zajednici.

 • LEČENJE U ZEMLJI

  Ova vrsta osiguranje omogućava pravovremeno lečenje bez čekanja na preglede usled dugotrajnih procesa zakazivanja. Sa ciljem da pružimo što efikasniju uslugu, razvili smo najširu ponudu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja namenjenih građanima.

 • LEČENJE U INOSTRANSTVU

  Obezbedite sebi i svojoj porodici dijagnostiku najboljih svetskih lekara kao i organzaciju lečenja u svetski priznatim klinikama.

 • OSIGURANJE OD NEZGODE

  Osigurajte se i finansijski zaštite u slučaju iznenadnih, neželjnih događaja. Na taj način ćete značajno olakšati sebi neke teže životne situacije i ublažiti njihove posledice.

 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STRANACA

  Jednostavan način da osigurate zdravlje za vreme boravka u našoj zemlji i bezbrižno uživate.U slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom nadoknađujemo troškove prevoza, kao i bolničkog i vanbolničkog lečenja.

ŠTA MOŽEMO OSIGURATI?

 • SEBE
 • PORODICU

PRIVILEGIJA ILI POTREBA - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEZ ČEKANJA

Kao jedan od ključnih prednosti dobrovoljnog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja jeste dostupnost lekara i kvalitetne dijagnostike kada nam je najpotrebnija. Ponude svih osiguravajućih kuća obuhvataju dostupnost vrhunskog tima stručnjaka, dobru dijagnostiku, redovne preglede, kao i određene opcije za lečenje u okviru paketa dobrovoljnog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja.