ŽIVOTNO OSIGURANJE

Šta je životno osiguranje?

Vaš najbolji način da očuvate životni standard u poznim godinama, ali i da iz dana u dan štite sebe i svoju porodicu od nepredviđenih okolnosti koje su neminovnost života. Obezbeđuje sigurnu dugoročnu štednju koja je rezultat kontinuiranog pripisivanja dobiti na uložena sredstva.

 • FINANSIJSKA SIGURNOST

  Životno osiguranje je najjača potvrda Vaše odgovornosti prema sebi i svojim najbližim. Ono Vas štiti od posledica nepredviđenih okolnosti nedozvoljavajući Vašoj viziji budućnosti da bude narušena. Zahvaljujući polisi Vaša porodica nikada neće ostati bez oslonca, jer se benefiti životnog osiguranja aktiviraju u najtežim trenucima – onda kada su najpotrebniji.

 • POTPUNO BEZBEDNA ŠTEDNJA

  Životno osiguranje jedno je od najsigurnijih i najbezbednijih načina štednje. Vaša polisa je hartija od vrednosti sa garantovanom isplatom ugovorene osigurane sume, koja se može unovčiti u Narodnoj banci. Procesom reosiguranja naše partnerske osiguravajuće kuće, iza kojih stoje dugogodišnje tradicije uspešnog poslovanja, dodatno obezbebeđuju Vašu polisu čineći Vašu štednju potpuno sigurnom.

 • JEDINSTVEN NAČIN DA UVEĆATE ŠTEDNJU

  Osiguravajuće kuće investiraju Vaš novac promišljeno sa ciljem da se on vremenom uveća. Ovaj postupak otkriva ključnu razliku od standardnih oblika štednje. Štednja uz osiguranje omogućava značajno veću dobit od one koju obezbeđuje štednja u bilo kojoj banci. Iako ne postoji fiksna procena dobiti, uobičajeno je da ona nakon dve decenije poraste čak do 75% od vrednosti Vaše polise.

 • OBEZBEDITE SEBI PRIVATNU PENZIJU

  Vaša polisa životnog osiguranja je siguran garant prijatnog i dostojanstvenog penzionerskog doba. Kada steknete pravo na penziju, ušteđeni novac možete bez problema podići – u celosti ili organizovati mesečnu isplatu u vidu privatne penzije. Ono što je bitno napomenuti jeste da nećete plaćati porez na dobit. Na ovaj način u potpunosti ćete se zaštiti od nepredviljivih zakonskih regulativa i minimalnih penzija penzionih fondova, i obezbediti mogućnost komfornog života kakav zaslužujete.

ŠTA MOŽEMO OSIGURATI?

 • ŽIVOT
 • ZDRAVLJE
 • PORODICU

ŠTEDNJA KROZ OSIGURANJE - MOGUĆNOST PRIVATNE PENZIJE

Samo kroz program životnog osiguranja imate jedinstvenu priliku da omogućite sebi miran i lep period odmora nakon radnog veka. Privatna penzija je dostupna svima.